JOIN US!

Boxing Boldy
Gruttostraat 11
5212 VM  's-Hertogenbosch
06-38339433
info@boxingboldy.nl


Locatie Flash Gym


De trainingen worden gegeven in een zaal bij Flash Gym aan de Gruttostraat 11 in Den Bosch.

We sporten binnen, dus zorg voor goed en schoon sportschoeisel. Daarnaast makkelijke sportkleding en een gevulde bidon.
Maar er is meer!
Neem vooral enthousiasme, doorzettingsvermogen, humor, gezelligheid mee naar de training. Dit zijn de belangrijkste ingrediënten.

Tijdens de eerste maand kan er gebruik gemaakt worden van onze bokshandschoenen en scheenbeschermers. Hierna dient u deze zelf aan te schaffen.


Onze Tarieven


LET OP:
Bij Boxing Boldy is niet trainen ook niet betalen!

Ben je ziek, heb je een blessure, of ga je met vakantie, dan hoef je bij Boxing Boldy geen onnodige kosten te maken.

Wij werken met strippenkaarten en met kwartaal-abonnementen.
Voor strippenkaarten geldt bij twee keer trainen in dezelfde week, 2 stempels op je strippenkaart en mag je de rest van die week onbeperkt komen sporten.

Strippenkaarten:
Kickboksen volwassenen 10 lessen € 85,-
Kickboksen jeugd 10 lessen € 65,-
Parkinsonboksen (Harleon-workout) 10 lessen € 100,-
De strippenkaarten blijven na aankoop 6 maanden geldig.


Kwartaal-abonnementen:
Kickboksen volwassenen 1 x per week trainen € 105,-
2 x per week trainen € 125,-
onbeperkt trainen € 135,-
Kickboksen jeugd 1 x per week trainen € 80,-
2 x per week trainen € 105,-

Bij interesse kun je hieronder een afspraak maken voor een gratis proefles.Reserveren proeflessenProtocol grensoverschrijdend gedrag


Omgang gedragsregels Boxing Boldy

Respect:
Waardering, collegialiteit en gedrag
 • We laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het met die persoon niet eens
 • We zeggen het als iemand iets goed doet. Uitgangspunt is positiviteit
 • We luisteren goed naar wat collega’s te zeggen hebben
 • We respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen
 • We praten met elkaar en niet over elkaar
 • We stellen ons kwetsbaar op
 • We staan open voor kritiek
Integriteit:
Eerlijkheid en betrouwbaarheid
 • We doen wat we beloven en komen gemaakte afspraken na
 • We willen en kunnen op elk niveau uitleggen wat we doen en waarom we het doen
 • We gaan vertrouwelijk met de informatie van onze leden om
 • We respecteren de grenzen van elkaar (privacy) en bewaken onze eigen grenzen (assertief zijn)
Professionaliteit:
Deskundigheid en duidelijke procedures
 • We blijven ons als team ontwikkelen en zien erop toe dat iedereen zich daaraan houdt
 • We lossen problemen zo snel mogelijk op, zoeken voortdurend naar nieuwe oplossingen en durven initiatieven te nemen
Zorgzaamheid:
Aandacht en dienstbaarheid
 • We zijn vriendelijk en empatisch
 • We luisteren echt naar de anderen
 • We zijn bereid samen te werken en anderen te ondersteunen en te helpen
 • We geven onze leden/sporters de optimale ondersteuning die ze nodig hebben
 • Wij geven onze grenzen aan
 • Wij oordelen niet, maar vragen na en doen eerst onderzoek en trekken daarna pas conclusies
Grensoverschrijdend gedrag

Ongewenst gedrag gaat niet over het eerste flauwe geintje, een per ongeluk misplaatst opmerking of een spontane liefdesverklaring na een leuke training. Wij gaan ervan uit dat onze vrijwilligers professionals zijn, en kleine incidenten en misverstanden samen kunnen oplossen. Ongewenst gedrag gaat wel over het uitgroeien van dit soort incidenten. Als er voor de flauwe geintjes een vast mikpunt gevonden wordt. Als iemands bijzondere kenmerken, zoals geslacht of geloof, misbruikt worden voor negativiteit. En als de druk op iemand wordt opgevoerd om ja te zeggen tegen iets wat diegene niet wil.

Pesten

Pesten is herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegen iemand niet in staat is zich te verdedigen. Dit kunnen bijvoorbeeld kleinerende en vernederende opmerkingen zijn, voortdurend kritiek geven, fysiek aanvallen of bedreigen met geweld. Ook iemand isoleren, buitensluiten en negeren of roddelen, het verspreiden van kwaadaardige geruchten, leugens en valse beschuldigingen valt onder pesten.

Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving, die als ongewenst worden ervaren. Discriminatie gaat over ongelijke behandeling, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van persoonlijke kenmerken zoals geslacht, ras, geloofsovertuiging en leeftijd.

Afspraken bij ongewenst gedrag

Leden of vrijwilligers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag van een andere sporter/vrijwilliger spreken daar in principe als eerste stap zelf de ander op aan. Nagegaan wordt of e.e.a. op een misverstand o.i.d. berust en of er goede afspraken voor de toekomst te maken zijn. Kan of durft de sporter/trainer dit gesprek niet zelf te voeren, dan mag hij de eigenaar/vertrouwenspersoon vragen om bij het gesprek te ondersteunen.

Indien het eerste gesprek onvoldoende gewenst effect heeft, het ongewenst gedrag groter groeit en/of het lid goede redenen heeft het gesprek over te slaan (bv. vanwege de intensiteit van het incident) dan neemt het lid contact op met de hoofdtrainer/eigenaar/vertrouwenspersoon.

Hebben deze afspraken onvoldoende gewenst effect, dan zal een traject van formele waarschuwingen en sancties volgen. Is het ongewenste gedrag zodanig van aard dat er sprake is van een strafbaar feit, dan zal daar door de eigenaar aangifte van gedaan worden.

Vertrouwenspersoon: Paul Passier

Paul Passier is de eindverantwoordelijke mbt ongewenste gedragingen die zich binnen de club kunnen voordoen. De vertrouwenspersoon gaat zorgvuldig om met privacy gevoelige gegevens en zal integer handelen.
Hij zal zorgdragen voor de eerste opvang van leden en/of vrijwilligers die zijn lastig gevallen en hulp en advies nodig hebben. Hij zal nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. Het eventuele slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden De vertrouwenspersoon heeft een signaleerde functie binnen de vereniging De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht

Telefoon Paul Passier 06-82660350


SportroosterBoxing Boldy


10:00 - 11:15 Harleon we Fight Parkinson Leon
11:30 - 12:45 Harleon we Fight Parkinson Leon
19:00 - 20:00 Kickboks Fit (zonder fysiek contact) Leon
20:00 - 21:00 Boksen Leon
11:00 - 12:15 NAH Boksen Leon
19:30 - 20:30 Kickboksen en boksen Leon
10:00 - 11:15 Harleon we Fight Parkinson Leon
11:30 - 12:45 Harleon we Fight Parkinson Leon
19:30 - 20:30 Punch Eleven (zonder fysiek contact) / Bokszak Leon
11:00 - 12:15 Harleon we Fight Parkinson Leon
18:45 - 19:45 Kickboksen jeugd Edwin, Leon
19:45 - 20:45 Kickboksen Leon
19:00 - 20:00 Kickboksen zonder sparren Melanie